Tennisles bij T-line

Je bent hier:

ALGEMENE LESVOORWAARDEN M.B.T. INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven bij T-LINE is gedurende het hele jaar mogelijk.
 2. De trainingen worden verzorgd op de indoor tennisbanen van het T-Line Tenniscenter te Cruquius.
 3. Cursist hoeft geen lid te zijn.
 4. De lestijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de banen/ cursist en trainer. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tijdstippen vanuit een eerder opgesteld programma. Wel hebben cursisten van vorig seizoen als eerste de mogelijkheid zich aan te melden.
 5. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren, trainingsprogramma en/of andere relevante criteria).
 6. Er wordt in principe geen lesgegeven op officiële feestdagen en vakanties.


AFWEZIGHEID/ VERVALLEN VAN LESSEN/ ONGEVALLEN/CALAMITEITEN

 1. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.
 2. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt er géén restitutie van het lesgeld.
 3. Bij absentie dient men zich bij de trainer of de organisatie af te melden. Gemiste lessen als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de groep hierdoor niet aangetast wordt. Bij een blessure/ ziekte heeft u echter geen recht op het inhalen van een volle maand of restitutie van het lesgeld. Hier zal altijd goed overleg met de organisatie aan vooraf moeten gaan.
 4. Gemiste privélessen worden bij tijdige afmelding (minimaal 1 dag voor de afgesproken datum) indien mogelijk ingehaald.
 5. T-Line is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 6. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, worden in principe altijd ingehaald.( muv punt 7)
 7. De tennisschool/ organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gedwongen sluiting hal vanwege overheidsmaatregelen zoals bij aardbevingen, wereldoorlogen of pandemieën. De verhuurder is niet verplicht tot teruggave van baanhuur c.q. lesgelden.
 8. De organisatie zal alles in het werk stellen (binnen de mogelijkheden) om de onder punt 7 genoemde calamiteiten zo goed mogelijk op te vangen


BETALINGS VOORWAARDEN

Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, wordt van deze regel afgeweken.

Voorafgaand aan het seizoen ontvangt iedere cursist een factuur. Indien u voorafgaand aan de eerste training geen andere betalingsregeling met de tennisschool overeengekomen bent, geldt dat u voor aanvang van de lessen het lesgeld dient te voldoen.

 1. Alle prijzen zijn inclusief baanhuur, lessen en BTW.
 2. Inschrijven verplicht u tot het betalen van het volledige lesgeld.
 3. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt u binnen 14 dagen een herinnering en brengen wij naast het lesgeld € 15,00 administratiekosten in rekening.
 4. Wanneer u zich heeft ingeschreven, dan kunt u zich uiterlijk een week voor aanvang van de lessen afmelden, alleen onder de voorwaarde dat u kunt aantonen dat u een langdurige beperkende ziekte hebt of een blessure die langer dan twee maanden zal duren. Alle andere redenen zijn geen reden om niet het volledige lesgeld te betalen.
 5. Niet tijdige betaling betekent dat u niet kan deelnemen aan de tennislessen.
 6. De tarieven van de lesprogramma’s staan vermeld op de website.
 7. Indien een lesgroep onvolledig is wordt de lestijd in overleg ingekort of het cursusbedrag aangepast naar het aantal leerlingen. Een incomplete lesgroep is voor de leerling geen reden om de cursus af te zeggen. T-Line Tennisschool kan besluiten om bij onvoldoende aantal leerlingen de cursus te annuleren.