Dry Needling bij T-line

Je bent hier:

Dry needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt op de behandeling van klachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Met dry needling worden spierverhardingen ontspannen via het gericht prikken met een dunne naald binnen de spier. Dry needling werkt direct in op de spieren en is geen ‘energie’-behandeling. De methode is op geen enkele wijze te vergelijken met acupunctuur.

Deze methode maakt deel uit van de algehele behandeling fysiotherapie. Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, dan vallen ook de kosten voor dry needling hieronder.

Een patiëntenfolder over dry needling is hier te downloaden.

dry-needling